Witamy na stronie Działu Jakości Kształcenia!

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Głównym zadaniem DJK jest inicjowanie i wspomaganie realizacji przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Dział wspiera przede wszystkim Rektora,  Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Dziekanów oraz inne jednostki  zaangażowane w przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach funkcjonowania Uczelni i obejmuje także działania angażujące studentów, absolwentów oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

Aktualności

Nowe uprawnienia w SAN

19.10.22

Społeczna Akademia Nauk uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach jednolitych studiów magisterskich (SAN w Łodzi) oraz „pedagogika” II stopnia (SAN Filia w Świdnicy).